Khi trng giải thưởng xổ số, đặc biệt l khi trng những giải thưởng lớn tm trạng mọi người rất vui vẻ, ho phng. V cu chuyện sau đy l một v dụ khi chủ nh quyết định tặng ngi nh nửa triệu đ cho người gip việc của gia đnh mnh khi họ trng xổ sổ.